Administracija

 
Direktorė Laima Žiubikienė skatina kurti ir reikšti save, gerbti kitų nuomonę bei kitą žmogų, įsiklausyti ir suprasti.
 
Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė koordinuoja pedagoginio proceso vyksmą.
 
Vaikų sveikata, saugumu rūpinasi vyr. slaugytoja Liuda Ruzgienė,  ūkiniais klausimais ūkvedė Nijolė Žibikienė.
 
Vyr.buhalterė Vilija Bakanienė  rūpinasi finansine įstaigos būkle, vykdo finansinę apskaitą ir atskaitomybę.