Darbuotojai

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
Žengti pirmuosius žingsnius į muzikos ir meno pasaulį vaikams padeda meninio ugdymo pedagogė Vida Butienė (muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija) .
Vaikų aktyvumą skatina, teigiamą požiūrį į savo sveikatą ugdo judesio korekcijos pedagogė Stanislava Pundziuvienė (vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija).
Pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, teikia logopedės Loreta Šličiuvienė ( metodininko logopedo kvalifikacinė kategorija) ir Eglė Dargytė (kvalifikacinė kategorija nesuteikta).
Vaikų socialine gerove rūpinasi ir ugdytis padeda socialinė pedagogė Silvija Jagelavičienė (kvalifikacinė kategorija nesuteikta).
Anglų kalbos vaikus moko Justina Juciūtė-Jonušė.

Darželio pedagogių komanda visada pasirengusi gyvenimo iššūkiams ir švietimo naujovėms.

Siekis – saugus, sveikas, mylimas ir tobulėjantis vaikas.

 

Ugdymo kokybė pateisina tėvų lūkesčius. Darželis ir šeima kuria palankiausią atmosferą vaikui ugdytis.
 

Grupių ir jose dirbančių pedagogų sąrašas

 

Gr. nr.

Grupė

Pedagogai

Auklėtojos padėjėjos

1.

„Saulutės“

I ankstyv. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Daiva Šabūnienė

Vyr. auklėtoja Renata Bieliauskienė

Nina Janušienė

 

2.

„Skruzdėliukai“

I jaun. amž. gr.

Vyr. auklėtoja Daiva Elekšienė

Vyr. auklėtoja Renata Bieliauskienė

Irina Vitkevičienė

3.

„Pelėdžiukai“

II jaun. amž. gr.

Auklėtoja ekspertė Regina Kulbickienė

Auklėtoja Kornelija Kekienė

Asta Ramelytė

4.

„Kačiukai“

II jaun. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Elona Dapšienė

Auklėtoja Kornelija Kekienė

Aldona Užkurienė

5.

„Boružėlės“

II jaun. a. gr.

Auklėtoja metodininkė Rasa Baravykienė

Auklėtoja metodininkė Raisa Vaičiuvienė

Ona Šypalienė

6.

„Voveriukai“

vidur. a. gr.

Vyr. auklėtoja Laima Lukošienė

Auklėtoja metodininkė Raisa Vaičiuvienė

Daiva Miltinienė

7.

„Nykštukai“

vidur. a. gr.

Auklėtoja metodininkė Gitana Darginavičienė

Auklėtoja metodininkė Vitolda Garalienė

Valė Šmukštienė

8.

„Žiogeliai“

vyresn. a. gr.

Auklėtoja metodininkė Vilma Bagdonienė

Auklėtoja metodininkė Laimutė Taučienė

Antanina Dunauskienė

9.

„Bitutės“

vyresn. a. gr.

Vyr. auklėtoja Zita Genčauskienė

Soc. pedagogė Silvija Jagelavičienė

Danutė Šilinskienė

10.

„Ančiukai“

Priešmokyklinio ugd.    gr.

Auklėtoja metodininkė Virginija Dokšienė

Auklėtoja metodininkė Raimonda Paldavičienė

Aniceta Jankauskienė

11.

„Kiškučiai“

Priešmokyklinio ugd.    gr.

PU pedagogė – auklėtoja metodininkė Birutė Stonkuvienė

PU pedagogė – auklėtoja metodininkė Asta Mauzienė

Vilija Tamošauskienė

12.

„Greituoliukai“

Priešmokyklinio ugd.    gr.

PU pedagogė – auklėtoja metodininkė Zenona Kurlinkutė

PU pedagogė – auklėtoja metodininkė Raimonda Paldavičienė

Kristina Rodčenkovienė