Darbuotojai

 
Žengti pirmuosius žingsnius į muzikos ir meno pasaulį vaikams padeda meninio ugdymo pedagogė Vida Butienė.
Vaikų aktyvumą skatina, teigiamą požiūrį į savo sveikatą ugdo judesio korekcijos pedagogė Stanislava Pundziuvienė.
Pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, teikia logopedė Loreta Šličiuvienė.
Vaikų socialine gerove rūpinasi ir ugdytis padeda socialinė pedagogė Alma Danisevičienė.
Dailės būreliui vadovauja vyr. auklėtoja Laima Lukošienė.
Anglų kalbos vaikus moko Justina Juciūtė.
Šokio meno vaikus moko choreografė  Edita Gaižauskienė.
 
Darželio pedagogių komanda visada pasirengusi gyvenimo iššūkiams ir švietimo naujovėms.
 
Siekis – saugus , sveikas, mylimas ir tobulėjantis vaikas.
 
Ugdymo kokybė pateisina tėvų lūkesčius. Darželis ir šeima kuria palankiausią atmosferą vaikui ugdytis.
 
 
Grupių ir jose dirbančių pedagogų sąrašas
 

Eil.nr.

Grupė

Pedagogai

Auklėtojų padėjėjos

1.

"Boružėlės"

II ankstyv. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Rasa Baravykienė

Auklėtoja metodininkė Raisa Vaičiuvienė

Ona Šypalienė

2.

"Pelėdžiukai"

I jaun. amž. gr.

Auklėtoja ekspertė Regina Kulbickienė

Vyr. auklėtoja Rūta Vydmantienė

Asta Ramelytė

3.

"Kačiukai"

I jaun. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Elona Dapšienė

Vyr. auklėtoja Rūta Vydmantienė

Aldona Užkurienė

4.

"Voveriukai"

II jaun. amž. gr.

Vyr. auklėtoja Laima Lukošienė

Auklėtoja metodininkė Raisa Vaičiuvienė

Daiva Miltinienė

5.

"Nykštukai"

II jaun. amž. gr.

Aklėtoja metodininkė Gitana Darginavičienė

Auklėtoja metodininkė Vitolda Garalienė

Valė Šmukštienė

6.

"Žiogeliai"

Vid. amž. gr.

Aklėtoja metodininkė Vilma Bagdonienė

Auklėtoja metodininkė Laimutė Taučienė

Antanina Dunauskienė

7.

"Bitutės"

Vid. amž. gr.

Vyr. auklėtoja Irena Mickevičienė

Auklėtoja metodininkė Laimutė Taučienė

Danutė Šilinskienė

8.

"Saulutės"

Vyr. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Daiva Šabūnienė

Vyr. auklėtoja Renata Bieliauskienė

Nina Janušienė

9.

"Ančiukai"

Vyr. amž. gr.

Auklėtoja metodininkė Virginija Dokšienė

Auklėtoja metodininkė Vitolda Garalienė

Aniceta Jankauskienė

10.

"Skruzdėliukai"

Vyr. amž. gr.

Vyr. auklėtoja Daiva Elekšienė

Vyr. auklėtoja Renata Bieliauskienė

Irina Vitkevičienė

11.

"Kiškučiai"

Priešmokyklinio ugd. gr.

PU pedagogė – auklėtoja metodininkė Birutė Stonkuvienė

Auklėtoja metodininkė Asta Mauzienė

Vilija Tamošauskienė

12.

"Greituoliukai"

Priešmokyklinio ugd. gr.

PU pedagogė- auklėtoja metodininkė Zenona Kurlinkutė

Auklėtoja metodininkė Raimonda Paldavičienė

Kristina Rodčenkovienė