Eilėraščių kūrimas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“

ŠILTA SAULĖ, KURI ŠILDO.

ŽALIA ŽOLĖ, NET AKIAI MIELA.

BRAŠKĖS SKANIOS IR RAUDONOS.

NELIŪDĖK IR ŽAISK LINKSMAI

GRAŽIOJ ŠALY, LIETUVOJ.

* * * *

KUR MŪSŲ NAMAI?

LIETUVOJ,

ŠALELĖJ GRAŽIAUSIOJ, LAISVOJ.

TEN GIMĖ IR AUGO VAIKAI,

TĖVELIŲ PRAMINTI TAKAI.

NERASIU KITUR AŠ TOKIOS

BRANGIAUSIOS ŠALIES – LIETUVOS

* * * *

LIETUVA BRANGI

MAN ŠEIMA KAIP LIETUVA.

JI TOKIA BRANGI,

O PASAULIS TOKS GRAŽUS

DŽIAUGTIS TIK GALI.

 

LIETUVA LABAI BRANGI

VĖLIAVA AUKŠTAI.

LINKSMA PAŽIŪRĖTI

KAI VISIEMS ŠYPSAIS

* * * *

LIETUVA BRANGIAUSIA

TU MANO MYLIMIAUSIA.

AMŽINAI TU MANO ŠIRDYJE,

IŠDIDI IR GALINGA GIMTINĖ LIETUVA.

* * * *

MANO ŠALIS,

LIETUVA, TU MAN BRANGI!

NUOSTABI ŠALIS.

KRAŠTAS UPIŲ, EŽERŲ

LYGUMŲ IR AUKŠTUMŲ…

 

AŠ DŽIAUGIUOSI GIMĘS ČIA,

GINTARINIAME KRAŠTE.

LINKSMA AUGTI IR GYVENTI,

AŠ NORĖČIAU ČIA PASENTI!

* * * *

„BRANGI, LIETUVA“

ANT KALNELIO ŽOLĖS AUGA

IR GĖLYTĖS ŽYDI.

AČIŪ, LIETUVAI UŽ SAULĘ,

LAISVĘ IR RAMYBĘ!

AČIŪ, LIETUVAI, UŽ MEILĘ

AČIŪ UŽ GERUMĄ.

ESAME LABAI LAIMINGI

            LIETUVOJE GIMĘ.

* * * *

„BRRR…ŠALTA“

KAI VĖJAS PUČIA IŠ DANGAUS

TAI ŠALTA MAN BRRR…

ŠALTA, ŠALTA ŽIEMUŽĖ

ŠALDO MANO ŽANDUKUS.

TU ŽIEMUŽE, TU ŠALTA

NEBEŠALDYK MAN ŽANDUKŲ BRRR…

* * * *

„METAI MANO ŠALYJE“

KAI AKINA BALTUMAS –

TAI ŽIEMA LIETUVOJ.

KAI ŠIRDĮ UŽLIEJA ŽALUMAS –

TAI VASARA MANO ŠALYJE.

KAI ATITIRPSTA UPELIAI,

IR SUČIULBA PAUKŠTELIAI…

PAVASARĖLIS – GAMTOJE.

O KAI PERSIRENGIA MEDELIAI,

IŠTUŠTĖJA LAUKELIAI –

PASIBAIGIA METAI MANO ŠALYJE…

* * * *

AČIŪ UŽ SAULUTĘ,

UŽ VAIKYSTĘ GRAŽIĄ.

AČIŪ MAMAI, TĖČIUI,

LIETUVĖLEI MANO.

* * * *

VIRŠ MANO GALVELĖS PADANGĖ MELSVA.

TU MANO TĖVYNĖ – GRAŽI LIETUVA.

* * * *

PAVASARĮ PUOŠIAS KALVA

MŪS MOTINĖLĖ LIETUVA.

UPELIAI TEKA MELSVI

PADANGĖJ VIEVERSĖLIŲ BŪRYS.

DIDINGAIS MEDŽIAIS APAUGUS KALVA

TAI MOTINĖLĖ LIETUVA.

ŠVIEČIA SAULUTĖ – KARŠTA DANGUJE

NEŠA JI DŽIAUGSMĄ KIEKVIENAM

MŪS MOTINĖLĖ LIETUVA.

* * * *

GĖLĖS AUGA LIETUVOJ,

ŽYDI PIEVOS IR MEDELIAI.

JI YRA LABAI GRAŽI

APSIDŽIAUGTI NEGALI.

 

AUGA PIEVA IR GĖLYTĖS

SAULĖ ŠVIEČIA DANGUJE.

DEBESĖLIAI TYLIAI PLAUKIA

JŪRA BANGOMIS BANGUOJA

ŠVELNIAI GLOSTO JOS MANE.

* * * *

„LIETUVA“

LIETUVA TU MUS GRAŽI,

KLONIAI IR LAUKAI ŽALI.

MYLIM MES TAVE KARŠTAI

DŽIAUGIAMĖS TAVA SĖKME LABAI.

 

ČIA DARBŠTI TAUTA GYVENA,

PROTĖVIŲ KOVAS JI MENA.

GINSIM, SAUGOSIM, BRANGINSIM

MES TĖVYNĘ VISADOS.

* * * *

„LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ“

LIETUVA, AŠ NORIU, KAD TU BŪTUM

GRAŽIAUSIA IR VISUS NUSTEBINTUM.

LIETUVA TĖVYNE, AŠ NORIU, KAD TU

BŪTUM MĖGSTAMIAUSIA IR GRAŽIAUSIA.

LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ NORIU, KAD

BŪTUM VISADA LAISVA.

LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, AŠ NORIU,

KAD VĖLIAVĄ VISI KABINTŲ MŪSŲ.

* * * *

LIETUVA, LIETUVA

IR DAARŽELIS MŪSŲ.

ČIA MUMS GERA IR SMAGU,

BŪRELYJE GERŲ DRAUGŲ.

 

ESU EVA VAIVA

ŠAUNI MERGAITĖ.

LANKAU DARŽELĮ

„DELFINAS“.

MAN ČIA GERA IR SMAGU

NES LIETUVOJE AŠ GYVENU!

* * * *

„KRAŠTAS“

SLIBINAI DAR ČIA GYVENO,

MŪS TĖVYNĖJE NUO SENO.

PAGALANDĘ AŠTRŲ DANTĮ

JIE KAIMYNO AVĮ TAMPĖ.

 

DAR IR LAUMĖS BEI RAGANIAI,

GROBDAVO VAIKUS IŠ BALOS.

SLĖPDAVO PAS JAUNUS PONUS,

TOKIUS STORUS GASPADORIUS.

 

BUVO MEŠKOS GARBANOTOS,

STIPRIOS VISOS, NUOLAT SOČIOS.

ŽEMAIČIUS PAČIUS KIEČIAUSIUS,

NEŠDAVO MIŠKAIS GRAŽIAUSIAIS.

 

LIETUVA – STEBŪKLŲ KRAŠTAS,

ČIA GRAŽUS NET MŪSŲ RAŠTAS.

O VAIKAI TIKRI GALIŪNAI,

AMŽINAI SU LIŪTAIS GRUMIAS.

 

KEISTA ČIA GYVENT IR AUGTI,

BET BE JOS MES KAIP BE RANKŲ.

LIETUVA – TU MUMS VIENA

IR BRANGI TU VISAD!

* * * *

„LIETUVĖLE“

LIETUVĖLĖ, MIELIAUSIA,

TU MUMS BRANGI!

TAVE MYLIM IR GERBIAM,

ESI MUMS SVARBI!

 

ČIA MŪSŲ NAMUČIAI,

SAULYTĖ ŠVIESI,

ČIA UPĖ, ČIA MIŠKAS,

ČIA LAKSTOM BASI.

 

MES TROKŠTAM UŽAUGTI

PO TAVO DANGUM

IR DŽIAUGTIS, IR KURTI

LAIMINGI KARTU!

* * * *

 

„MANO PASAULIS“

AŠ MAŽAS VAIKELIS,

LIETUVOS GRŪDELIS.

TURIU MAMĄ IR TĖTĮ,

ŽAISLŲ PILNĄ GLĖBĮ.

 

KELIAUJU SMAGIAI,

DAINUOJU LINKSMAI.

PO SAVO PASAULĮ

TVARKAUSI LAISVAI…

* * * *

„BRANGI LIETUBA“

GĖLĖS ŽYDI, MEDŽIAI AUGA

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE!

VĖJAS PUČIA, SAULĖ ŠVIEČIA –

ČIA YRA MANO GIMTINĖ.

 

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE,

KAD VAIKAI ČIA AUGA.

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE,

KAD ŽOLĖ ŽALIUOJA.

 

PAUKŠČIAI ČIULBA,

GRYBAI DYGSTA.

JŪRA OŠIA, SMĖLIU ŽAIDŽIAM..

TAI – MANO GRAŽI GIMTINĖ!

 

UŽ VISKĄ AČIŪ TAU –

BRANGI TĖVYNE!

* * * *

“LAIŠKAS GIMTINEI“

PARAŠIAU GIMTINEI LAIŠKĄ

KAIP BORUŽĖ DELNU VAIKŠTO.

KAIP LIETUTIS BASAS ŠOKA,

KAIP MAMA SKAITYTI MOKO.

 

APIE GLUOSNĮ SVYRUONĖLĮ,

APIE PILKĄ AKMENĖLĮ…

APIE GAIVŲ RASOS LAŠĄ

IR MANE – VAIKELĮ MAŽĄ.

 

PARAŠIAU, KAIP AŠ TĖVELĮ

VAKARAIS APKABINU.

O SENELĖS PASAKĖLĘ

Į SAPNELĮ PAKVIEČIU…

 

KAIP PATINKA MAN ŽOLYTĖ

IR RAINA MAŽA KATYTĖ.

ŠILTAS SAULĖS SPINDULĖLIS

IR MAMYTĖS PUSRYTĖLIS.

 

KAI UŽAUGSIU AŠ –

GIMTINEI KNYGĄ PARAŠYSIU.

PUSLAPIUS SPALVOM GRAŽIAUSIOM

VISUS IŠPAIŠYSIU.

* * * *

KAIP MES ATRANDAME

SAVAS ŠAKNIS?

KAIP MUMYSE IŠAUGA

TAS ŽEMĖS ILGESYS IR JAUSMAS

KUR TAS GIMTASIS KRAŠTAS?

KUR TA PRADŽIA?

IR KAS MUS IŠAUGINO?

KAS MUS SUVIENIJA?

IR SUTEIKIA VILTIES?

 

ŽODŽIU, KALBA APDOVANOTI ESAM.

JOS LAISVE, SKAMBESIU IR GRYNUMU.

KOL JI ANT MŪSŲ LŪPŲ GULA

GALIM TIKĖT SAVIMI.

* * * *

LIETUVA TĖVYNĖ

IMS IR PRIGLAUS LIETUVOS VAIKUS.

EGLĖS YRA ŽALIOS, AGUONOS YRA RAUDONOS IR SAULĖ GELTONA.

TRISPALVĖ VĖLIAVA.

UŽGIMSIM SU VĖLIAVA TRISPALVE.

AR MES PASIDUOSIM?

NIEKADA!

* * * *

EUROPOS VIDURY – TOKIA MAŽA ŠALIS.

LIETUVA JINAI VARDU IR TENAI AŠ GYVENU.

ČIA MOČIUTĖ, ČIA SENELIAI

LEPINA MANE KASDIEN BE GALO.

BŪRYJE SAVŲ DRAUGŲ MAN ŠIRDUTĖJE SMAGU.

 

MUS VALSTYBĖS VĖLIAVA TURI TRIS GRAŽIAS SPALVAS.

TAI GELTONA TARTUM SAULĖ,

O ŽALIA MIŠKŲ SPALVA.

DAR RAUDONA TARTUM KRAUJAS

TAI ŠALIES SKAUDI ISTORIJA.

 

TURIM KALBĄ UNIKALIĄ,,

JĄ KITIEMS SUPRAST SUNKU.

ŽEMAITIJA MANO KRAŠTAS,

TAD SAKAU JUMS: SVEIKĖ, KAP GYVENAT?

 

ČIA NERIS IR NEMUNAS PER VISĄ ŠALĮ TEKA.

TYVULIUOJA LYG SMARAGDAI EŽERAI.

JŪRĄ BALTIJĄ MYLIU ŠOKINĖJU TARP BANGŲ.

ESANT AUDRAI BANGOS AUKŠTOS IŠMETA GAUSYBĘ

GINTARŲ ANT KRANTO.

TIE KAROLIAI GINTARINIAI PUOŠIA MUS GRAŽIAS MERGINAS.

 

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ PAVASARIUS KVAPNIUS,

KAI OBELŲ BALTAIS ŽIEDAIS PRAŽYSTA SODAI

IR PAUKŠČIAI GRĮŽTA Į NAMUS.

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ VASARAS GĖLĖTAS,

KAI BRAIDOME BASOMIS PER RASOTAS PIEVAS.

 

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ RUDENIUS SPALVOTUS,

KAI MEDŽIŲ LAPAI TAMPA MARGASPALVIAIS.

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ ŽIEMOS BALTUTĮ PURŲ SNIEGĄ,

KAI ŠALTUKAS ŠOKA SNAIGIŲ ŠOKĮ.

 

O NORVEGIJAI MES TARIAM: AČIŪ!

KAD PALAIKĖ ŠALĮ MAŽĄ.

LIETUVĖLĖ JAU SENUTĖ,

UŽPŪTĖM JAI  GIMTADIENIO ŽVAKUTĘ.

LINKIM LIETUVAI ŽYDĖTI

IR KIEKVIENO MŪSŲ ŠIRDYJE ŽYBĖTI.

* * * *

LIETUVA GRAŽI,

SAULĖ GRAŽIAI ŠVIEČIA.

LIETUVA BRANGI

MYLIU TAVE LABAI,

KAD TU ESI GRAŽI.

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Aš myliu savo šeimą ir Lietuvą

Šventinė popietė „Aš myliu savo šeimą ir Lietuvą“.

Grupės bendruomenės kūrybinis darbas „Mano vėliava gražiausia“. Iš vaikų, tėvų, pedagogų delnų kuriama vėliava.

20190213_161114[1]20190213_161331[1]20190212_170303[1]20190212_163936[1]20190212_163802[1]20190212_165606[1]20190212_165230[1]20190212_163735[1]20190212_171551[1]20190213_161646[1]

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

GERUMO AKCIJA

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerumą!

Šiemet jau antrus metus vykdėme “ Gerumo” akciją. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems. Jūsų gerumo dėka galėjome išpildyti mūsų įstaigos ugdytinio svajones.

            Lopšelis – darželis “Delfinas” dėkoja visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos: “Bitučių”gr., “Kiškučių” gr., “Ančiukų” gr., “ Greituoliukų” gr. , “Skruzdėliukų” gr.  Ir “Žiogelių” gr. Vaikučiams ir Jų tėveliams.

            “Gerumo” akcijos metu buvo suaukota 170 eurų, iš jų nupirkta: rašomojo stalo kėdė, stalinė lempa, rogutės, bei ugdymo priemonių ir žaislų.

            Norime dar kartą visiems Jums nuoširdžiai prisidėjussiems prie akcijos iš visos širdies padėkoti – už Jūsų Gerumą, Šilumą, Neabejingumą, už Begalinį norą padėti kitiems. 

20190206_15290320190206_152957_001

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Antibiotikai. Stebuklingas vaistas išseko?

4plakatas (1)

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

PRANEŠIMAS SPAUDAI AUGA SERGANČIŲ GRIPU IR ŪMINĖMIS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOMIS MAŽEIKIŲ RAJONE SKAIČIUS

          Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento Mažeikių skyrius informuoja, kad Mažeikių rajone didėja sergančių gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI).

          6-ąją šių metų savaitę (vasario 4 – 10 d.) ŪVKTI susirgo šiek tiek mažiau – 782 gyventojai, iš jų 538 vaikai 0-17 metų amžiaus. Tačiau gripu susirgo daugiau gyventojų – 280, iš jų – 145 vaikai 0-17 metų amžiaus. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 205,09 atv./10 tūkst. gyventojų.

         5-ąją šių metų savaitę (sausio 28 – vasario 3 d.) ŪVKTI susirgo 831 gyventojas, iš jų – 570 vaikų 0-17 metų amžiaus. Gripu susirgo 164 gyventojai, iš jų – 83 vaikai 0-17 metų amžiaus. Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 192,16 atv./10 tūkst. gyventojų.

         Sergamumui viršijus nustatytus rodiklius, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-219 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ nuo  2019 m. vasario 5 d. Mažeikių rajono savivaldybėje paskelbta gripo epidemijos pradžia. 

Rekomendacijos gyventojams gripo epidemijos metu:

 • Čiaudint ir kosint būtina užsidengti nosį ir burną bei naudoti vienkartines nosinaites arba rankų dezinfekcijos priemones (pvz., dezinfekuojančias servetėles rankoms).
 • Panaudotas nosinaites reikia nedelsiant išmesti tam skirtose vietose.
 • Stengtis kuo dažniau plauti rankas (ne trumpiau kaip 20–30 sekundžių). Svarbu, kad rankos būtų plaunamos šiltu vandeniu ir su muilu.
 • Neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti gripo virusu.
 • Neliesti nešvariomis rankomis akių, nosies ar burnos.
 • Dažniau vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas.
 • Vengti sąlyčio su sergančiais asmenimis.
 • Vengti masinio žmonių susibūrimo vietų.
 • Susirgus kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gerti daug skysčių, likti namuose.
 • Nuolat stiprinti savo sveikatą – grūdintis, laikytis sveikos mitybos, fizinio aktyvumo rekomendacijų ir pan.
 • Sergantys gripu asmenys apsaugoti kitus gali dėvėdami medicinines kaukes, kurios sulaiko kvėpavimo takų sekretus kosint ar čiaudint. Sveiki žmonės, slaugydami sergantį asmenį, taip pat turėtų dėvėti medicinines kaukes.

 

Ugdymo įstaigoms rekomenduojama:      

Savivaldybėse, kuriose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta epidemija ir  mokinių sergamumui gripu bei ŪVKTI pasiekia 20 ir daugiau procentų, mokyklos direktoriaus įsakymu laikinai nutraukti ugdymo procesą. Jeigu gripo epidemija nepaskelbta laikinai nutraukti mokyklos veiklą rekomenduojama, jei dėl ligos jos nelanko daugiau kaip 50 proc. mokinių.

Riboti mokymo veiklą rekomenduojama sergamumo didėjimo teritorijoje laikotarpiu. Pageidautina, kad ribojimo laikotarpis būtų netrumpesnis nei 2 savaitės. Atnaujinti mokymo veiklą rekomenduojama, kai vaikų sergamumas gripu ir ŪVKTI pradeda mažėti.

Nerekomenduojama riboti ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų veiklos, bet privaloma griežtai laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų – vaikai ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų infekcijų simptomai, negali lankyti ikimokyklinės įstaigos kol nėra visiškai pasveikę.

Kontaktai žiniasklaidai

Dalia Zakarienė

Tel. (8 443) 98 254

El. p. dalia.zakariene@nvsc.lt

 

Telšių departamento  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti Telšių departamento Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas               Giedrė Ligeikienė

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Snaigės iš geometrinių figūrų

Vykdydami Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinio projekto ,,Žaidimai moko“ projektą, 5-6 metų vaikai sausio mėnesį dalyvavo snaigių kūrimo savaitėje. Ją ,,panaudojome“ figūrų pavadinimų įtvirtinimui.

Atlikome vieną smagią, kūrybinę užduotį-pakvietėme vaikus sukurti savo snaigę iš jiems patinkančių figūrų. O darbo apibendrinimui skyrėme pokalbį, kokios figūros buvo panaudotos kuriant snaigę. Pasisakyti turėjo kiekvienas jaunasis kūrėjas.

Rezultatas – snaigių paroda ,,Snaigės iš geometrinių figūrų“ ugdymo įstaigos koridoriuje.

20190206_08444720190206_08442320190206_08450420190206_084430

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

GRIPAS

Gripasz (1)

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Nuo 2019 02 03 oficialiai skelbiama gripo epidemija Mažeikių rajono savivaldybėje

 Sveikatos specialistai pataria neprarasti budrumo ir rekomenduoja dažniau:

 • stengtis kuo dažniau plauti rankas (ne trumpiau kaip 20–30 sekundžių). Svarbu, kad rankos būtų plaunamos šiltu vandeniu ir su muilu.
 • vengti masinio susibūrimo vietų bei sąlyčio su sergančiais asmenimis.
 • patariama kosint ar čiaudint prisidengti nosį ir burną, vienkartines nosinaites nedelsiant išmesti.
 • neplautomis rankomis stengtis neliesti akių, nosies ir burnos.
 • gerai vėdinti patalpas.
 • susirgus rekomenduojama nedelsiant kreiptis į gydytoją, neiti į darbą, sergančių vaikų neleisti į darželius ar mokyklas.
 • gydytis taip, kaip nurodė gydytojas. Dažniausiai gydymui yra naudojami antivirusiniai vaistai, kurie gali palengvinti ligos simptomus ir padėti greičiau pasveikti. Susirgus gripu negalima vartoti antibiotikų. Antibiotikų skiriama tik išsivysčius bakterinės kilmės komplikacijai.
 • dėvėti veido kaukes – uždėti ant veido taip, kad dengtų: smakrą, burną, nosį. Keisti kaukę reikėtų kiekvieną kartą grįžus iš galimai užkrėstos zonos arba kas 3-4 valandas.
 • nuolat stiprinti savo sveikatą – grūdintis, laikytis sveikos mitybos, fizinio aktyvumo rekomendacijų, gerti daug šiltų skysčių ir pan.

Efektyviausias būdas išvengti liūdnų pasekmių dėl gripo komplikacijų yra skiepai. Pasiskiepijus ligos eiga lengvesnė, išvengiama sunkių komplikacijų.

    Parengta pagal ULAC rekomendacijas

Parengė VSP specialistė Vaida Grencevičienė

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

MES NULIPDĖM SNIEGO SENĮ..

IMG_20190201_112855 IMG_20190201_112825 IMG_20190201_112236 IMG_20190201_112834

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

,,Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia”

Vėl atkeliavus žiemai ,,Kačiukų" grupės pedagogės įtraukė vaikus ir tėvus į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant vaikų meninę raišką, Akis džiugina naujų kūrybinių darbų parodą ,,Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia". Iš pasirinktų medžiagų ir priemonių gaminome ir dekoravome kojines.50583673_1187955908027852_4183039902805393408_n50584666_330757047536064_5100810302983766016_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti