Pažink tautos lobyną

Mažeikių miesto lopšelio – darželio „Delfinas“ vokalinės grupės „Balsiukai“ dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūriniame projekte „Pažink tautos lobyną“.

Iš kartos į kartą perduodama tautos dvasinė patirtis, pilna įvairių tradicijų ir liaudies meno formų, ilgus šimtmečius padėjo lavinti augančią kartą. Nūdienos vaikams tai dažnai yra nauja nepatirtų įspūdžių kupina sfera.

Todėl panaudoti etninę kultūrą, kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį, yra būtina.

Gyvename Žemaitijoje ir mums yra svarbu išsaugoti savo tarmę. Su vaikais dainuodami žemaičių krašto dainas ir žaisdami žaidimus, atgaiviname prigimtinį tarmės pajautimą.

Gamtos pažinimas vaikams suprantamesnis, kai jis iliustruojamas liaudies dainomis rateliais, žaidimais, paukščių ir gyvūnų balsų pamėgdžiojimais.

Lopšinės, nepraradusios savo paskirties, pasiekė mūsų dienas. Jos iki šiol neatsiejamos nuo vaikų migdymo.

Tradiciniai kalendoriniai, darbo tematikos žaidimai – tai pažintis su papročiais, senųjų  darbų veiksmais.

Vaikų kūrybiškumą ugdo smulkiosios tautosakos žanrai, dainos apie gyvūnus,  piemenų folkloras. Integruodami liaudies kūrybą į priešmokyklinį  ugdymą, skatiname vaikus domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, tradiciniais amatais, praeities ir dabarties įvykiais, tautos vertybėmis, sukuriame mažiesiems tvirtą, vertybėmis grįstą pamatą asmenybės augimui.

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Butienė

IMG_20211015_102524 IMG_20211015_102838 IMG_20211015_103306

IMG_20211015_100721 IMG_20211015_100353

https://www.youtube.com/watch?v=OCX5oIRL8m0 -   „Buoba ruopė ruovė“

 https://www.youtube.com/watch?v=i3WZqqCc7JY -   „Žiužis“

 https://www.youtube.com/watch?v=E-AGVbqtUS8 -   „Vėlka oudėga“

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Šiandien gaminame salotas

Šį rytą nusiplovėme vaisių ir daržovių pintinę, mokėmės juos pavadinti ir surūšiuoti, dėjome  atskirai vaisius ir daržoves. Gaminome vaisių salotas, kiekvienas ruošė jas į savo dubenėlį, po to skanavome. Vaikams daug džiaugsmo kėlė ne tik galutinis rezultatas, bet ir pats gamybos procesas. Mokytoja metodininkė Asta Mauzienė

IMG_20211022_100934 IMG_20211022_101128 IMG_20211022_101133 IMG_20211022_082519 IMG_20211022_082822 IMG_20211022_083335 IMG_20211022_084011 IMG_20211022_090922 IMG_20211022_091512 IMG_20211022_093320 IMG_20211022_093639 IMG_20211022_094537

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

IPRR skelbimas

SPRENDIMAS „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS" https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8

Susisteminta informacija pateikta čia: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ugdymo-istaigos-gales-spresti-kada-sustabdyti-kontaktini-ugdyma-del-infekcijos-isplitimo-rizikos

Taip pat aktualūs sprendimai, kuriuose detalizuojama IPRR skelbimo būdai:

SPRENDIMAS „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/472999d2304811ec99bbc1b08701c7f8 (kadangi nėra dar aktualios redakcijos, pateikiu nuorodą tik aktualaus pakeitimo)

IPRR skelbiamas:

 1. švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ugdymo programą - savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu (smulkiai nedetalizuoju, žr. OV sprendimo 4.1 p.). Ikimokykliniam ugdymui – sav. administracijos direktoriaus sprendimas gavus įstaigos vadovo prašymą ir NVSC teikimą raštu.
 1. švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje priešmokyklinio ugdymo programą - kaip nurodyta OV sprendime „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS". Priešmokykliniam ugdymui pagal OV sprendimą dėl IPRR.
 1. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Sąlytį turėjusių asmenų izoliacija

Sąlytį su sergančiais turėjusių asmenų izoliacijos išimtys, t.y. privaloma izoliacija netaikoma, nors ir turėtas sąlytis su sergančiuoju COVID-19 liga:

 1. Paskiepytiems pagal pilną vakcinacijos schemą asmenims, t.y. jeigu paskutinio kontakto su sergančiu COVID-19 liga dieną jau buvo praėję 14 dienų po skiepo.
 2. 210 d. po teigiamo PGR/antigeno tyrimo atsakymo. Jeigu praėjo daugiau nei 210 d. vertinama serologinio tyrimo atsakymas – jeigu teigiamas, izoliacija netaikoma.
 3. 60 dienų galiojantis teigiamas serologinis tyrimo atsakymas.

Visiems kitiems ugdymo įstaigoje sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims taikomas Izoliacijos taisyklių 9 priede pateiktas izoliacijos algoritmas.

Atkreipiame  dėmesį, kad, jeigu dėl kažkokių tai priežasčių (atsisako tėvai, vaikas neateina į ugdymo įstaigą, paskelbiamas IPRR, atostogos ar kt.) negalima įgyvendinti 9 priede nurodyto izoliacijos algoritmo, t.y. testavimo, sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys turi būti izoliuojami, t.y. informacija perduodama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui per ULSKIS.

 IPRR paskelbimo atveju – pereinama prie nuotolinio ugdymo, vaikai mokyklos nelanko, todėl neįmanoma užtikrinti testavimo pagal 9 priede pateiktą algoritmą.

Taip pat ir atostogų metu – per mokinių atostogas ugdymo įstaigose nebus vykdomas testavimas sąlytį turėjusiems vaikams ir nebus sudarytos sąlygos užbaigti testavimo pagal nustatytą testavimo algoritmą, tie ugdytiniai, kurie turės sąlytį iki atostogų ar atostogų metu, privalės izoliuotis 10 dienų po turėto kontakto. Ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turės įvertinti, ar sąlytį turėjusiems asmenims iki atostogų bus spėta atlikti visus testus pagal nustatytą algoritmą. Jei ne, tokiu atveju vaikai turės būti izoliuojami, t. y. informacija perduodama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui per ULSKIS.

Šiuo klausimu ugdymo įstaigų atsakingi asmenys ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi glaudžiai bendradarbiauti.

Testavimas

Kadangi šiuo metu stebimas didelis viruso paplitimas visuomenėje, vyrauja Delta atmaina, įvertinant tai, kad  delta atmaina sergantis gali užkrėsti 5 ar net 7 asmenis (anksčiau kalbėta apie 2); anksčiau reikėdavo pakvėpuoti keliolika minučių, kad įvyktų užsikrėtimas,  o dabar užtenka vos kelių sekundžių ir pakanka 10 kartų mažiau viruso dalelių įkvėpti, kad užsikrėstume; kad gali užsikrėsti (sirgti, aišku, lengviau) ir užkrėsti kitus (trumpesnį laiko tarpą, kalbama apie 5 dienas) vakcinuotas asmuo, jeigu susiduria su dideliu delta atmainos viruso kiekiu, todėl rekomenduojama testavime dalyvauti visiems sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims, išskyrus persirgusius asmenims, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų diagnozuota COVID-19 liga PGR/antigeno tyrimu (šių asmenų nerekomenduojama testuoti, kadangi yra tikimybė gauti klaidingai teigiamą tyrimo atsakymą).

SPRENDIMAS „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE" https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/87d473922d2511ec99bbc1b08701c7f8

2 p. Testavime po turėto didelės rizikos sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju, ar asmeniu, kuriam nustatytas teigiamas savikontrolės greitasis antigeno testas, rekomenduojama dalyvauti norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams ir mokiniams, kuriems testavimas nereikalingas, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.

8.4 p. Teigiamą savikontrolės testo rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas. Ugdymo įstaigų vadovams rekomenduojama šias nuostatas įtraukti į ugdymo įstaigos vidaus tvarkas.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose
Jurgita Kesminienė 
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
+37062727195

www.mazeikiuvsb.lt
Naftininkų g. 9, Mažeikiai

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Geri darbai gamtai

Mažeikių lopšelis-darželis "Delfinas" mielai įsijungė į respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų edukacinę veiklą "Geri darbai gamtai". 

EDUKACINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS: ATSINAUJINANČIOS PIEVOS KŪRIMAS

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Tikslas – skleisti ekologines idėjas, organizuoti edukacines veiklas siekiant, kad vaikai tyrinėdami gamtą, joje dirbdami įgytų praktinių žinių, įgūdžių ir pajustų meilę gamtai.

Projekto uždaviniai:

 • Mokyti vaikus suprasti, kad gamta – stebuklinga laboratorija, kurioje gydo kiekvienas augalėlis.
 • Edukacinėse darželio lauko erdvėse skatinti vaikus pažinti auginamus augalus ir vaistažoles, ugdytis įprotį vaistinius augalus naudoti arbatoms, kurios yra labai naudingos sveikatai, taip pat veiksmingos įvairių peršalimo ligų profilaktikai.
 • Sukurti žaliąją edukacinę erdvę, kurioje sudarytos sąlygos vaikams įgyti ir tobulinti praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti ir saugoti, mokytis rūpintis ir tvarkyti gamtos vertybes, rūpintis aplinkos kokybe, puoselėti pagarbą gyvybei.

PRIEMONĖS:

 • Įvairių sėklų mišinys žydinčiai pievai (50 skirtingų sėklų);
 • Molis;
 • Vanduo;
 • Vonelės;
 • Popieriniai rankšluosčiai;
 • Laistytuvai;
 • Grėblys;
 • Papje maše technika paruoštas popierius;
 • Padidinamieji stiklai;
 • Sėklų spaudiklis;
 • Sudaiginti kviečiai;
 • Gėlių paveikslėliai;
 • 2 stalai;
 • Paklotai meditacijai

EIGA:

 1. Pasiruošti vietą ir stalus, ant kurių išdėstytos priemonės: sėklos, gėlių paveikslėliai, spaudiklis, vanduo, molis, popieriaus masė (paruošta Papje maše technika), daiginti kviečiai, vonelės, laistytuvai, grėblys, popieriniai rankšluosčiai, padidinamieji stiklai.
 2.  Paimti į delniuką vienos rūšies sėklas. Jas vaikai stengsis įvardinti, apibūdinti – juoda, apvali, mažytė, kieta ir t.t. Spaudikliu suspausti sėklas – paragauti. Aptarti, išsiaiškinti, kaip kviečiai sudygo, ko jiems reikėjo. Ragauti juos.
 3. Eiti stebėti ir aptarti žemės lopinėlį, kur vaikai sės sėklas. Paliesti,  pamaigyti žemę. Nustatyti ar žemė minkšta, kieta, sausa, šilta ar drėgna ir pan..
 4. Atsigulti ant žemės, užsimerkti: įsivaizduoti savo svajonių pievą, klausytis mokytojos meditacijos ir kartu svajoti.
 5. Priemonių gamyba -  kamuoliukai (iš molio ir Papje maše technika paruoštos popieriaus masės), pamirkyti rankas vandenyje, juos sudrėkinti ir pavolioti sėklose.
 6. Kai kamuoliukai gerai apkibs sėklomis, juos mesti į iškastą žemę ir tuo pat metu pasėti sėklas į savo svajonių pievą. Žemę sugrėbti, kad sėklos geriau įsitvirtintų dirvoje.
 7. Pasitarti ir jei reikia palaistyti.

REFLEKSIJA:

Džiaugsimės savo svajonių, atsinaujinančia, natūralia pieva, kuri yra draugiška bitėms, drugeliams, boružėlėms, kitiems vabzdžiams, augalų bioįvairovei. Stebėsime, gamtos grožį, jos ritmą per metų laikus, be žmogaus įsikišimo. Tyrinėsime augalų formas, spalvas, faktūras, simbiozę. Pasitelkę tautosaką, patys kursime eilėraščius, pasakas, dainas, teatrą, medituosime.

Delfinas

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Priešmokyklinukai lankosi mokyklose

Sėkmingas vaiko pasirengimas mokyklai priklauso nuo kokybiško šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo, į vaiką orientuotų ugdymo(si) sąlygų sudarymo ir kitų svarbių dalykų. Netrukus šeimai teks priimti svarbų sprendimą, kokią mokymo įstaigą pasirinkti. Siekiant suprasti svarbiausias pirmoko kompetencijas svarbūs tampa socialiniai partneriai – Mažeikių miesto mokyklos.

Kaip ir kiekvienais metais, šį rudenį tęsiasi graži tradicija, lopšelio – darželio ,,Delfinas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Kiškučių“ ir ,,Greituoliukų“ grupių vaikus kartu su savo mokytojomis kviečia miesto mokyklos.

Vaikai, lydimi savo mokytojų Birutės Stonkuvienės ir Raimondos Paldavičienės, bei mokytojų padėjėjų Vilijos Tamošauskienės, Kristinos Rodčenkovienės,  apsilankė Pavasario pagrindinėje mokykloje ir Ventos progimnazijoje. Visi nekantraudami laukėme šių susitikimų. Iš anksto bandėme įsivaizduoti kaip atrodo būsima mokytoja, klasė, sporto salė, biblioteka, valgykla ir kitos mokyklos erdvės…

Vaikus pasitiko mokyklų direktoriai, kurie supažindino su būsimomis mokytojomis, papasakojo ką mokykloje mokiniai veikia. Vaikai ir patys „tapo“ mokiniais: atliko mokytojų pateiktas užduotis, išbandė inovatyvias ugdymo priemones,  apsilankė stadione, sporto salėje, šoko, žaidė,

Smalsiesiems priešmokyklinukams buvo labai įdomu. Susitikimų metu ugdytiniai buvo apdovanoti ketvirtokų gamintomis dovanėlėmis!

Susipažinę ir susidraugavę vieni su kitais, delfiniečiai mokykloje jaučiasi saugesni. Tai dar labiau motyvuoja vaikus ruoštis  būsimo pirmoko vaidmeniui. Mūsų mažiausiems tikrai bus daug drąsiau žengti į pirmąją klasę, bus lengviau priprasti prie mokyklos, jos tvarkos, mažiau teks patirti adaptacijos problemų. PU mokytoja metodininkė B. Stonkuvienė                                                                                                                                              

246705500_608214873924824_7944474504838562724_n247106185_943648216535433_732404071188999769_n247130365_1003555030466525_8906551962062110153_n246218678_929063908006432_6900406520438965527_n246232217_876922963194688_8477085949968791087_n246243251_1029794847852278_4954322584784816255_n246336783_344621334113004_1951220575493913176_n246354120_171284181857977_3903297567656145069_n246367096_1719762694876397_6986383713283392352_n246367272_177064277925276_2069880577020824305_n246560899_3036990276532522_5392948621888892542_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Dalinamės informacija

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. Vaikų, turinčių pagal amžių teisę į skiepą (virš 12 m. amžiaus), tėvai raginami apsaugoti vaikus nuo klastingo viruso ir juos paskiepyti.

 Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

SAM Spaudos tarnyba

 

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Tik spėk viskuo grožėtis…

Atskubėjęs ruduo  dovanoja daug nuostabių spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti, kas po kojomis šnara, čeža, krenta, kutena… Šiais mokslo metais lopšelyje-darželyje „Delfinas“ vyko aktyvus ruošimasis skrybėlių, kepurių ir skėčių paradui.

Renginio tikslas – skatinti bendruomenę kurti naujas darželio tradicijas, organizuojant teminę savaitę, skirtą skrybėlei, kepurei ar skėčiui; ieškoti naujų, patrauklių, atitinkančių vaikų poreikius ugdymo(si) veiklos formų; kartu su ugdytinių šeimomis mokytis originaliai papuošti gaminius, dekoruoti jų siluetus, panaudojant dailės priemones, gamtinę medžiagą, sodo, daržo, miško gėrybes ar buitines atliekas; pasipuošti darželio erdves, kiemą rudeniškais akcentais.

Kaip ir kasmet, vaikai su mokytojomis darželio kieme, su tėveliais parkuose ar pas senelius soduose ieškojo ir rinko kas auksinius lapus, kas stipruolius kaštonus ar giles, kvapnias rudenines gėles, kas raudonųjų šermukšnių kekes. Prisirinkę gėrybių, kūrėme puošnias skrybėles sau ir draugams, o tėveliai puošė ir rengė vaikus rudens paradui. Jei ne tėvelių kūrybiškumas ir žaismė, paradas nebūtų toks nuostabus ir įspūdingas. Mokytojos kartu su tėveliais dalijosi skrybėlių puošimo vingrybėmis, džiugino kūrybos rezultatais.

Dalyvauti šiame renginyje panoro visų grupių atstovai. Į kiemą prigužėjo daug dalyvių skrybėliuotų, kepurėtų ir pasislėpusių po  skėčiais. Renginio vedantieji -ežiukas, baravykas, moliūgas ir rudenėlis sukvietė dalyvius ant podiumo. Personažai išjudino pievelėje susirinkusius dalyvius. Mažieji modeliai, lydimi šmaikščių mokytojų komentarų, žengė podiumu po vieną ir grupelėmis. Kiekvienas stengėsi pasirodyti kuo išradingiau ir įspūdingiau. Vaikai žiūrovus sudomino  savo puošniomis skrybėlėmis, skėčiais ar kitomis detalėmis. Sunku būtų buvę išrinkti iš jų, kurios skrybėlės, kepurės ar skėčiai gražiausi, įdomiausi, originaliausi, spalvingiausi ar stilingiausi. Visi patyrėme daug džiaugsmo, vaikai ir mokytojos matavosi, lygino ir demonstravo  savo rudens gėrybėmis puoštus gaminius. Renginys buvo visų šiltai sutiktas, ir manoma, kad tai gali tapti nauja darželio tradicija. Grupių bendruomenės už išradingumą ir kūrybiškumą buvo apdovanotos padėkos raštais.

Už darželio tradicijų kūrimą ir puoselėjimą, bendruomenės subūrimą renginiui – didžiulis ir kvepiantis rudeniu "Ačiū" renginio organizatoriams bei vaikučių tėveliams. Gera pradžia įkvėpė naujiems darbams.

246648274_861554461204612_7736942930556789738_n246736035_876967069690771_2913105122174174528_n246736535_247111754046088_7515601379776977716_n245017751_275439111116804_2523184349536490394_n245202656_181673120787153_3776725919225605305_n245234264_267657788614647_4710808262016195772_n245246660_258244976276782_3532007195538246524_n246313767_1644387772596863_2201553723372873911_n246351309_169169255334924_5392715386818044439_n246392936_176263534679088_3982601375105854602_n246527483_3051616141785077_2303993032366662576_n246577853_1071271280310865_3400937778943345025_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Kvietimas būsimų pirmokų tėvams

0

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

KVIETIMAS

243689727_2335822983214774_8048451217599253066_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Rudens darbai ir džiaugsmai

244714863_2341064062690666_8780114298386188684_n 243990058_2339527636177642_1152119090952595139_n 243992413_2339527759510963_5104760983891282763_n 244013202_4621189301271918_3301416883654587065_n 244066594_2339527466177659_5832645846603751699_n 244394208_2339527572844315_4074556150337196515_n 244401030_2341063782690694_21853020480020016_n 244409816_2339527806177625_3122224335777830934_n 244422444_2339527702844302_7442001000068636209_n 244430942_4669029849807929_2762698484484234256_n 244464174_2341064442690628_5214861233781989992_n 244469027_2341064552690617_686247919150785529_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti