Adaptacinių grupių tėvelių dėmesiui!!!

Kasmet pavasarį lopšelio-darželio „Delfinas“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, tarsi paukščiai, palieka savo grupes, kildami į naujas erdves. Jų vietas užima kiti. Rugsėjo 1-ą dieną laukiame ne tik sugrįžtančių, bet ir naujai atvykstančių vaikučių. Džiaugiamės ir tikimės, kad visi esate sveiki.

2021–2022 mokslo metais veiks trys lopšelio-darželio grupės:

„Kačiukų“ grupė – ankstyvojo amžiaus nuo 1,6 m. iki 2 m. I jaunesniojo amžiaus grupė. Mokytoja Jurgita Kosovskaja, vyresnioji mokytoja Rūta Laugžemė, mokytojų padėjėja – Daiva Miltinienė.

„Saulučių“ grupė – II jaunesniojo amžiaus grupė. Ugdytinių amžius nuo 2 m. iki 3 m. Mokytoja metodininkė Daiva Šabūnienė, vyresnioji mokytoja Renata Bieliauskienė, jų padėjėja – Nina Janušienė.

„Skruzdėliukų“ grupė – II jaunesniojo amžiaus grupė. Ugdytinių amžius nuo 2 m. iki 3 m. Vyresnioji mokytoja Daiva Elekšienė, vyresnioji mokytoja Renata Bieliauskienė, pedagogių padėjėja – Nijolė Barakauskienė.

2021 m. rugpjūčio 26 d. 17.00 val. darželio vidiniame kiemelyje planuojamas adaptacinių grupių tėvelių susirinkimas.

Dėl pasiteiravimo, ar Jūsų vaikas gavo vietą mūsų įstaigoje, prašome kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. telefonu (8 443) 74 760.

Vaikui pradedant lankyti darželį reikalingi šie dokumentai:

•Tėvų (globėjų) prašymas priimti vaiką į darželį;

•Vaiko gimimo liudijimo kopija;

•Sveikatos pažyma (forma 027-1/a);

•Sutartis, sutikimas / nesutikimas dėl vaiko atvaizdo viešinimo, prašymas dėl maitinimo varianto ir kt. (pasirašoma darželyje pirmą vaiko lankymo dieną).

•Tėvai (globėjai) moka  2,00 Eur per 1 d. už 5 kartų per dieną maitinimą.

•Tėvai (globėjai), moka 11,00 Eur fiksuotą mėnesinį atlyginimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikai lankė, išskyrus: liepos ir rugpjūčio mėnesius, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos.

Lopšelis-darželis „Delfinas“ yra bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus, 3 priešmokyklinio amžiaus. Grupių veiklos trukmė – 10,5 val. Veikia 12 valandų budinti grupė. 

Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programos pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo  turinys orientuoti į vaikų poreikių tenkinimą. Žaidimas yra pagrindinė vaikų veikla. Žaisdamas vaikas gali realizuoti visus svarbiausius savo poreikius – pažintinius, praktinio veikimo, bendravimo, judėjimo, atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.

Darželį lankančių vaikų tėvai aktyviai remia ir palaiko darželio pasirinktą sveikatingumo kryptį, tiki geranoriškos šeimos ir pedagogų sąveikos bendradarbiavimu, kuris turėtų nulemti visuminę vaiko ugdymo sėkmę.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Pirmoji pažintis su Mažeikių lopšeliu-darželiu "Delfinas" https://youtu.be/cZ1sbA_m4Bw

 

 

Kategorija: Naujienos
Jūs galite sekti naujienas per RSS.
Отзывы и пинг пока закрыты.

Komentarai uždrausti.