Administracija

 
Direktorė Laima Žiubikienė skatina kurti ir reikšti save, gerbti kitų nuomonę bei kitą žmogų, įsiklausyti ir suprasti.
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė koordinuoja pedagoginio proceso vyksmą.
 
Vaikų  maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros klausimais rūpinasi specialistė Violeta Šimkuvienė,  ūkiniais klausimais  –  direktoriaus pavaduotoja ūkiui Ingrida Dargužė.
 
Vyriausioji buhalterė Vilija Bakanienė  rūpinasi finansine įstaigos būkle, vykdo finansinę apskaitą ir atskaitomybę.