GERBIAMI TĖVELIAI!

Š. m. balandžio 10 dieną (trečiadienį) 17.30 val. kviečiame į tėvų susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Susitikimas su Priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis;
  • Priešmokyklinis ugdymas. Kas tai? (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė);
  • Diena Priešmokyklinio ugdymo grupėje (PU pedagogė Birutė Stonkuvienė);
  • Adaptacija Priešmokyklinio ugdymo grupėje (PU pedagogė Zenona Kurlinkutė);
  • Supažindinimas Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu  OPA PA! ( PU pedagogė Raimonda Paldavičienė)
  • Tarptautinės programos „Zipio draugai“ integracija į ugdymo procesą (Soc. pedagogė Silvija Jagelavičienė);
  • Specialiųjų pedagogų pagalba.

Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Gražienė

 

 

Kategorija: Naujienos
Jūs galite sekti naujienas per RSS.
Отзывы и пинг пока закрыты.

Komentarai uždrausti.