INFORMACIJA L.D. “DELFINAS” BENDRUOMENEI!!!

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-148 "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO

Sprendimas

Kategorija: Naujienos
Jūs galite sekti naujienas per RSS.
Отзывы и пинг пока закрыты.

Komentarai uždrausti.