Kreipimasis į lopšelio-darželio “DELFINAS” bendruomenę

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, bendradarbiams, jų šeimos nariams ir pažįstamiems, kurie skyrė 2% GPM.
Paramos lėšos padeda kurti šiuolaikinę ugdymo (si) aplinką, organizuoti vaikų kūrybinę – projektinę veiklą bei įgyvendinti įstaigos prioritetinius uždavinius.

Gerbiamieji, nuo 2003-ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijai patvirtintą prašymo formą FR0512.
Prašymą galima pateikti internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt rasite tam skirtą prašymo formą FR0512.
Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervedant 2% GPM:
Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“
P.Cvirkos g. 40, Mažeikiai
Įmonės kodas: 191650635

2018 M. SURINKTA 2 % GPM  - 663,52 Eur.; LIKUTIS – 663,52 Eur.                                                                

Su pagarba ir dėkingumu direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jolanta Gražienė

                                                               

Kategorija: Naujienos
Jūs galite sekti naujienas per RSS.
Отзывы и пинг пока закрыты.

Komentarai uždrausti.