Laisvos vietos

Skelbiamas konkursas logopedo pareigoms užimti

Konkursą skelbia:  Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“, biudžetinė įstaiga, adresas –  P. Cvirkos g. 40, Mažeikiai                               

Konkursas vykdomas pagal lopšelio-darželio priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Darbo pobūdis:

1,0 etatas logopedo.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį logopedo išsilavinimą;

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

Privalumai:

Projektinio darbo patirtis, gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje.

2. Geri raštvedybos įgūdžiai.

3. Kvalifikacinė kategorija.

4. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

5. Informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Pageidautinos buvusių darboviečių rekomendacijos.

Atrankos būdas - pokalbis.

Darbo krūvis: 1,0 etatas logopedo.

Darbo užmokestis pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikaciją.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pretendentas gali pateikti dokumentus 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. sekretorei arba direktorei  (adresu P. Cvirkos g. 40, Mažeikiai),  arba elektroniniu paštu info@delfinas.harvista.lt    

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 11 d. iki spalio 24 d.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą tel. (8 443)74760, mob.8 683 06730