Eilėraščių kūrimas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“

ŠILTA SAULĖ, KURI ŠILDO.

ŽALIA ŽOLĖ, NET AKIAI MIELA.

BRAŠKĖS SKANIOS IR RAUDONOS.

NELIŪDĖK IR ŽAISK LINKSMAI

GRAŽIOJ ŠALY, LIETUVOJ.

* * * *

KUR MŪSŲ NAMAI?

LIETUVOJ,

ŠALELĖJ GRAŽIAUSIOJ, LAISVOJ.

TEN GIMĖ IR AUGO VAIKAI,

TĖVELIŲ PRAMINTI TAKAI.

NERASIU KITUR AŠ TOKIOS

BRANGIAUSIOS ŠALIES – LIETUVOS

* * * *

LIETUVA BRANGI

MAN ŠEIMA KAIP LIETUVA.

JI TOKIA BRANGI,

O PASAULIS TOKS GRAŽUS

DŽIAUGTIS TIK GALI.

 

LIETUVA LABAI BRANGI

VĖLIAVA AUKŠTAI.

LINKSMA PAŽIŪRĖTI

KAI VISIEMS ŠYPSAIS

* * * *

LIETUVA BRANGIAUSIA

TU MANO MYLIMIAUSIA.

AMŽINAI TU MANO ŠIRDYJE,

IŠDIDI IR GALINGA GIMTINĖ LIETUVA.

* * * *

MANO ŠALIS,

LIETUVA, TU MAN BRANGI!

NUOSTABI ŠALIS.

KRAŠTAS UPIŲ, EŽERŲ

LYGUMŲ IR AUKŠTUMŲ…

 

AŠ DŽIAUGIUOSI GIMĘS ČIA,

GINTARINIAME KRAŠTE.

LINKSMA AUGTI IR GYVENTI,

AŠ NORĖČIAU ČIA PASENTI!

* * * *

„BRANGI, LIETUVA“

ANT KALNELIO ŽOLĖS AUGA

IR GĖLYTĖS ŽYDI.

AČIŪ, LIETUVAI UŽ SAULĘ,

LAISVĘ IR RAMYBĘ!

AČIŪ, LIETUVAI, UŽ MEILĘ

AČIŪ UŽ GERUMĄ.

ESAME LABAI LAIMINGI

            LIETUVOJE GIMĘ.

* * * *

„BRRR…ŠALTA“

KAI VĖJAS PUČIA IŠ DANGAUS

TAI ŠALTA MAN BRRR…

ŠALTA, ŠALTA ŽIEMUŽĖ

ŠALDO MANO ŽANDUKUS.

TU ŽIEMUŽE, TU ŠALTA

NEBEŠALDYK MAN ŽANDUKŲ BRRR…

* * * *

„METAI MANO ŠALYJE“

KAI AKINA BALTUMAS –

TAI ŽIEMA LIETUVOJ.

KAI ŠIRDĮ UŽLIEJA ŽALUMAS –

TAI VASARA MANO ŠALYJE.

KAI ATITIRPSTA UPELIAI,

IR SUČIULBA PAUKŠTELIAI…

PAVASARĖLIS – GAMTOJE.

O KAI PERSIRENGIA MEDELIAI,

IŠTUŠTĖJA LAUKELIAI –

PASIBAIGIA METAI MANO ŠALYJE…

* * * *

AČIŪ UŽ SAULUTĘ,

UŽ VAIKYSTĘ GRAŽIĄ.

AČIŪ MAMAI, TĖČIUI,

LIETUVĖLEI MANO.

* * * *

VIRŠ MANO GALVELĖS PADANGĖ MELSVA.

TU MANO TĖVYNĖ – GRAŽI LIETUVA.

* * * *

PAVASARĮ PUOŠIAS KALVA

MŪS MOTINĖLĖ LIETUVA.

UPELIAI TEKA MELSVI

PADANGĖJ VIEVERSĖLIŲ BŪRYS.

DIDINGAIS MEDŽIAIS APAUGUS KALVA

TAI MOTINĖLĖ LIETUVA.

ŠVIEČIA SAULUTĖ – KARŠTA DANGUJE

NEŠA JI DŽIAUGSMĄ KIEKVIENAM

MŪS MOTINĖLĖ LIETUVA.

* * * *

GĖLĖS AUGA LIETUVOJ,

ŽYDI PIEVOS IR MEDELIAI.

JI YRA LABAI GRAŽI

APSIDŽIAUGTI NEGALI.

 

AUGA PIEVA IR GĖLYTĖS

SAULĖ ŠVIEČIA DANGUJE.

DEBESĖLIAI TYLIAI PLAUKIA

JŪRA BANGOMIS BANGUOJA

ŠVELNIAI GLOSTO JOS MANE.

* * * *

„LIETUVA“

LIETUVA TU MUS GRAŽI,

KLONIAI IR LAUKAI ŽALI.

MYLIM MES TAVE KARŠTAI

DŽIAUGIAMĖS TAVA SĖKME LABAI.

 

ČIA DARBŠTI TAUTA GYVENA,

PROTĖVIŲ KOVAS JI MENA.

GINSIM, SAUGOSIM, BRANGINSIM

MES TĖVYNĘ VISADOS.

* * * *

„LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ“

LIETUVA, AŠ NORIU, KAD TU BŪTUM

GRAŽIAUSIA IR VISUS NUSTEBINTUM.

LIETUVA TĖVYNE, AŠ NORIU, KAD TU

BŪTUM MĖGSTAMIAUSIA IR GRAŽIAUSIA.

LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ NORIU, KAD

BŪTUM VISADA LAISVA.

LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, AŠ NORIU,

KAD VĖLIAVĄ VISI KABINTŲ MŪSŲ.

* * * *

LIETUVA, LIETUVA

IR DAARŽELIS MŪSŲ.

ČIA MUMS GERA IR SMAGU,

BŪRELYJE GERŲ DRAUGŲ.

 

ESU EVA VAIVA

ŠAUNI MERGAITĖ.

LANKAU DARŽELĮ

„DELFINAS“.

MAN ČIA GERA IR SMAGU

NES LIETUVOJE AŠ GYVENU!

* * * *

„KRAŠTAS“

SLIBINAI DAR ČIA GYVENO,

MŪS TĖVYNĖJE NUO SENO.

PAGALANDĘ AŠTRŲ DANTĮ

JIE KAIMYNO AVĮ TAMPĖ.

 

DAR IR LAUMĖS BEI RAGANIAI,

GROBDAVO VAIKUS IŠ BALOS.

SLĖPDAVO PAS JAUNUS PONUS,

TOKIUS STORUS GASPADORIUS.

 

BUVO MEŠKOS GARBANOTOS,

STIPRIOS VISOS, NUOLAT SOČIOS.

ŽEMAIČIUS PAČIUS KIEČIAUSIUS,

NEŠDAVO MIŠKAIS GRAŽIAUSIAIS.

 

LIETUVA – STEBŪKLŲ KRAŠTAS,

ČIA GRAŽUS NET MŪSŲ RAŠTAS.

O VAIKAI TIKRI GALIŪNAI,

AMŽINAI SU LIŪTAIS GRUMIAS.

 

KEISTA ČIA GYVENT IR AUGTI,

BET BE JOS MES KAIP BE RANKŲ.

LIETUVA – TU MUMS VIENA

IR BRANGI TU VISAD!

* * * *

„LIETUVĖLE“

LIETUVĖLĖ, MIELIAUSIA,

TU MUMS BRANGI!

TAVE MYLIM IR GERBIAM,

ESI MUMS SVARBI!

 

ČIA MŪSŲ NAMUČIAI,

SAULYTĖ ŠVIESI,

ČIA UPĖ, ČIA MIŠKAS,

ČIA LAKSTOM BASI.

 

MES TROKŠTAM UŽAUGTI

PO TAVO DANGUM

IR DŽIAUGTIS, IR KURTI

LAIMINGI KARTU!

* * * *

 

„MANO PASAULIS“

AŠ MAŽAS VAIKELIS,

LIETUVOS GRŪDELIS.

TURIU MAMĄ IR TĖTĮ,

ŽAISLŲ PILNĄ GLĖBĮ.

 

KELIAUJU SMAGIAI,

DAINUOJU LINKSMAI.

PO SAVO PASAULĮ

TVARKAUSI LAISVAI…

* * * *

„BRANGI LIETUBA“

GĖLĖS ŽYDI, MEDŽIAI AUGA

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE!

VĖJAS PUČIA, SAULĖ ŠVIEČIA –

ČIA YRA MANO GIMTINĖ.

 

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE,

KAD VAIKAI ČIA AUGA.

AČIŪ TAU, MIELA TĖVYNE,

KAD ŽOLĖ ŽALIUOJA.

 

PAUKŠČIAI ČIULBA,

GRYBAI DYGSTA.

JŪRA OŠIA, SMĖLIU ŽAIDŽIAM..

TAI – MANO GRAŽI GIMTINĖ!

 

UŽ VISKĄ AČIŪ TAU –

BRANGI TĖVYNE!

* * * *

“LAIŠKAS GIMTINEI“

PARAŠIAU GIMTINEI LAIŠKĄ

KAIP BORUŽĖ DELNU VAIKŠTO.

KAIP LIETUTIS BASAS ŠOKA,

KAIP MAMA SKAITYTI MOKO.

 

APIE GLUOSNĮ SVYRUONĖLĮ,

APIE PILKĄ AKMENĖLĮ…

APIE GAIVŲ RASOS LAŠĄ

IR MANE – VAIKELĮ MAŽĄ.

 

PARAŠIAU, KAIP AŠ TĖVELĮ

VAKARAIS APKABINU.

O SENELĖS PASAKĖLĘ

Į SAPNELĮ PAKVIEČIU…

 

KAIP PATINKA MAN ŽOLYTĖ

IR RAINA MAŽA KATYTĖ.

ŠILTAS SAULĖS SPINDULĖLIS

IR MAMYTĖS PUSRYTĖLIS.

 

KAI UŽAUGSIU AŠ –

GIMTINEI KNYGĄ PARAŠYSIU.

PUSLAPIUS SPALVOM GRAŽIAUSIOM

VISUS IŠPAIŠYSIU.

* * * *

KAIP MES ATRANDAME

SAVAS ŠAKNIS?

KAIP MUMYSE IŠAUGA

TAS ŽEMĖS ILGESYS IR JAUSMAS

KUR TAS GIMTASIS KRAŠTAS?

KUR TA PRADŽIA?

IR KAS MUS IŠAUGINO?

KAS MUS SUVIENIJA?

IR SUTEIKIA VILTIES?

 

ŽODŽIU, KALBA APDOVANOTI ESAM.

JOS LAISVE, SKAMBESIU IR GRYNUMU.

KOL JI ANT MŪSŲ LŪPŲ GULA

GALIM TIKĖT SAVIMI.

* * * *

LIETUVA TĖVYNĖ

IMS IR PRIGLAUS LIETUVOS VAIKUS.

EGLĖS YRA ŽALIOS, AGUONOS YRA RAUDONOS IR SAULĖ GELTONA.

TRISPALVĖ VĖLIAVA.

UŽGIMSIM SU VĖLIAVA TRISPALVE.

AR MES PASIDUOSIM?

NIEKADA!

* * * *

EUROPOS VIDURY – TOKIA MAŽA ŠALIS.

LIETUVA JINAI VARDU IR TENAI AŠ GYVENU.

ČIA MOČIUTĖ, ČIA SENELIAI

LEPINA MANE KASDIEN BE GALO.

BŪRYJE SAVŲ DRAUGŲ MAN ŠIRDUTĖJE SMAGU.

 

MUS VALSTYBĖS VĖLIAVA TURI TRIS GRAŽIAS SPALVAS.

TAI GELTONA TARTUM SAULĖ,

O ŽALIA MIŠKŲ SPALVA.

DAR RAUDONA TARTUM KRAUJAS

TAI ŠALIES SKAUDI ISTORIJA.

 

TURIM KALBĄ UNIKALIĄ,,

JĄ KITIEMS SUPRAST SUNKU.

ŽEMAITIJA MANO KRAŠTAS,

TAD SAKAU JUMS: SVEIKĖ, KAP GYVENAT?

 

ČIA NERIS IR NEMUNAS PER VISĄ ŠALĮ TEKA.

TYVULIUOJA LYG SMARAGDAI EŽERAI.

JŪRĄ BALTIJĄ MYLIU ŠOKINĖJU TARP BANGŲ.

ESANT AUDRAI BANGOS AUKŠTOS IŠMETA GAUSYBĘ

GINTARŲ ANT KRANTO.

TIE KAROLIAI GINTARINIAI PUOŠIA MUS GRAŽIAS MERGINAS.

 

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ PAVASARIUS KVAPNIUS,

KAI OBELŲ BALTAIS ŽIEDAIS PRAŽYSTA SODAI

IR PAUKŠČIAI GRĮŽTA Į NAMUS.

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ VASARAS GĖLĖTAS,

KAI BRAIDOME BASOMIS PER RASOTAS PIEVAS.

 

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ RUDENIUS SPALVOTUS,

KAI MEDŽIŲ LAPAI TAMPA MARGASPALVIAIS.

AŠ DĖKOJU LIETUVĖLEI UŽ ŽIEMOS BALTUTĮ PURŲ SNIEGĄ,

KAI ŠALTUKAS ŠOKA SNAIGIŲ ŠOKĮ.

 

O NORVEGIJAI MES TARIAM: AČIŪ!

KAD PALAIKĖ ŠALĮ MAŽĄ.

LIETUVĖLĖ JAU SENUTĖ,

UŽPŪTĖM JAI  GIMTADIENIO ŽVAKUTĘ.

LINKIM LIETUVAI ŽYDĖTI

IR KIEKVIENO MŪSŲ ŠIRDYJE ŽYBĖTI.

* * * *

LIETUVA GRAŽI,

SAULĖ GRAŽIAI ŠVIEČIA.

LIETUVA BRANGI

MYLIU TAVE LABAI,

KAD TU ESI GRAŽI.

Kategorija: Naujienos
Jūs galite sekti naujienas per RSS.
Отзывы и пинг пока закрыты.

Komentarai uždrausti.