Finansinės ataskaitos

Delfinas FBA 2021 06-30

_2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 . gruodžio 31d. pasibaidusių metų finansų ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. tarpinių finansinių atsakaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finasinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis (3)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio mėn. 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo mėn. 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo mėn. 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2015 metus
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketvirtis 
Finansinės būklės ataskatita 2014 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. – III ketvirtis
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2013 m. finansinių atasakaitų rinkiniai – IV ketvirtis
2013 m. finansinių ataskaitų rinkiniai – II ketvirtis