Vaiko priėmimas į įstaigą

Lopšelyje-darželyje veikia  12 grupių.
Į 3 ankstyvojo amžiaus grupes vaikai priimami nuo 1.5 iki 3 metų;
Į  7 darželio grupes priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų;
Įstaigoje sukomplektuotos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
 
 
Į bendro ugdymo grupes vaikai priimami pateikus:
  • tėvų prašymą;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą;
  • PPT išvadą apie vaiko raidos sutrikimus, jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi sutrikimų.
 
 
Priimant vaikus į lopšelį-darželį, prioritetai teikiami:
  • daugiavaikėms šeimoms;
  • vaikams, turintiems tik vieną iš tėvų;
  • globos namų auklėtiniams;
  • vaikams, augantiems moksleivių ar studentų šeimoje.
 
Vaikas į priešmokyklinio ugdymo grupę įforminamas mokymo sutartimi, kurią pasirašo įstaigos vadovas ir vienas iš ugdytinio tėvų (globėjų). Sutartys registruojamos sutarčių žurnale.
 
  • Šiuo metu laisvų vietų ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse Mažeikių lopšelyje-darželyje „Delfinas“ yra.
  • Šiuo metu laisvų vietų priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse Mažeikių lopšelyje-darželyje „Delfinas“ yra.
Prašymų formos